Tychy: Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, zbudowanym na kanwie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rejestr zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów, granice planów i przeznaczenia terenów. Rejestr ewidencjonuje plany miejscowe stanowiące podstawę planowania przestrzennego w gminie oraz określające przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja 2021.Grudzień.31 12:03 (CET)
Utworzono 2021.Październik.26 23:45 (CEST)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/monthly
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7532522
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Tychy