Tychy: Kluby sportowe w formie stowarzyszeń nieprowadzące działalności gospodarczej

Ewidencja zawiera datę wpisu, numer ewidencyjny, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego, nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, cel i teren działania czy datę wykreślenia klubu z ewidencji. Wpis do ewidencji, zmiana danych oraz wykreślenie następuje na wniosek klubu sportowego w formie decyzji administracyjnej. Z chwilą wpisania do ewidencji, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskują osobowość prawną.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja 2021.Listopad.30 12:57 (CET)
Utworzono 2021.Październik.26 21:07 (CEST)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/quarterly
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7532522
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Tychy