Radzionków: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr zawiera: nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja 2022.Styczeń.1 00:00 (CET)
Utworzono 2021.Grudzień.2 09:21 (CET)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/monthly
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7531844
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Radzionków
visualization_url https://wizualizacje.metropoliagzm.pl/rejestr_zlobkow/radzionkow#