Katowice: Kluby sportowe w formie stowarzyszeń nieprowadzące działalności gospodarczej

Zbiór danych obejmuje kluby sportowe w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie gminy. Wykaz zawiera m.in. nazwę klubu, datę wpisu do rejestru, numer ewidencyjny, lokalizację siedziby, informacje o statucie klubu, jego celach i obszarze działania, ew. datę wykreślenia z ewidencji oraz status (aktywny, wykreślony, w likwidacji, zlikwidowany, archiwalny, nieznany).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 25, 2023, 11:04 (CET)
Created October 26, 2021, 21:07 (CEST)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/quarterly
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7532033
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Katowice