Sławków: Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zbiór danych obejmuje obowiązujące i archiwalne miejscowych plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące podstawę planowania przestrzennego w gminie oraz określające przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Wykaz zawiera m.in. nazwę planu, powierzchnię i granice opracowania, datę i numer uchwały (ew. nr w dzienniku urzędowym), datę publikacji planu, okres obowiązywania oraz status (nieaktualny, prawnie wiążący lub realizowany, w opracowaniu, w trakcie przyjmowania).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 21, 2022, 13:55 (CET)
Created October 26, 2021, 23:44 (CEST)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/monthly
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7531556
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Sławków