Sosnowiec: Podmioty odbierające odpady komunalne

Zbiór danych obejmuje przedsiębiorstwa uprawnione do odbierania odpadów komunalnych na obszarze gminy. Wykaz zawiera m.in. nr rejestrowy, dane przedsiębiorstwa (nazwę, adres, nr NIP, ew. także REGON, formę prawną itp.), datę wpisu do rejestru, ew. datę i powód wykreślenia oraz oznaczenie (typ) odpadów wraz z adresem ich składowania.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 21, 2022, 14:47 (CET)
Created October 26, 2021, 21:16 (CEST)
Contact URI https://metropoliagzm.pl/kontakt/
Frequency http://purl.org/cld/freq/annual
Publisher URI https://dbpedia.org/page/Metropolis_GZM
Spatial URI http://sws.geonames.org/7532189
Theme http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/regi
creator https://dbpedia.org/resource/Sosnowiec